PMU

PMU - Pingstmissionens Utvecklingssamarbete

Genom massmedia får vi varje dag rapporter om orättvisor runt om på vår jord. Det är lätt att fråga sig själv om det är lönt att försöka göra någonting åt nöden i världen. Dessbättre går det att göra något åt problemen. Behoven är stora, men det går att förändra livssituationen för människor i andra delar av världen. Tillsammans med PMU kan du minska orättvisorna i världen.


Utveckling i centrum

PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med församlingarna med cirka 165 pågående projekt i cirka 50 länder. Utbildning, utveckling och sjuk- och hälsovård är prioriterade områden. I samarbete med lokala partners genomförs också akuta insatser när naturkatastrofer eller väpnade konflikter drabbar fattiga människor.


Samarbete med lokala partners.

PMUs mål är att verka för en fördjupad relation till de nationella samarbetskyrkorna i mottagarländerna, öka missions- och biståndsengagemanget i Sverige och bidra till fördjupad kunskap om utvecklingssamarbetet. Arbetet utförs alltid i samarbete med lokala partners och de svenska pingstförsamlingarna. En av PMU huvuduppgifter är att kanalisera statliga biståndsmedel till de svenska pingstförsamlingarna för deras biståndsarbete. PMU bildades 1965 och är juridiskt en del av Pingst FFS (Pingst – Fria församlingar i samverkan) som är en ideell förening med 350 svenska medlemsförsamlingar.


Information och insamling

Ett omfattande informationsarbete genomförs för att stärka intresset för utvecklingsfrågor utifrån ett kristet perspektiv. För sitt arbete får PMU, utöver ett samarbetsavtal med den statliga biståndsmyndigheten Sida, ekonomiskt stöd från många enskilda gåvogivare, församlingar, företag och second hand-butiker.


Läs mera om PMU här