Verksamhet

Verksamhetens mål

Målet med vår verksamhet är att bedriva en secondhandbutik för att skapa resurser till internationellt biståndsarbete samt bedriva socialt arbete genom att vara en arbetsplats för personer som av olika anledningar behöver arbetspraktik.

Vår secondhandbutik skall fungera som en alternativ mötesplats för människor som behöver en plats att träffas på och finna meningsfulla uppgifter, och det i en atmosfär som präglas av medmänsklighet.

Har du ett hjärta för människor i nöd, är du välkommen till oss. Vi behöver praktiska händer för att omvandla överskottsvaror i secondhandbutiken till medel för hjälpinsatser.

Besök butiken och prata med någon av oss som arbetar där eller ring oss, se Kontaktuppgifter